CENNÍK SLUŽIEB

Štartovné – 1,50 € s DPH
Minimálne jazdné – 5,00 € s DPH
Minimálne jazdné za 1 km – 1,50 € s DPH
Minimálne jazdné z letiska – 15,00 € s DPH
Čakanie 1 hodina – 20,00 € s DPH
Znečistenie interiéru – 50,00 € s DPH

Cenník služieb je uvedený vrátane DPH.
Cenu jazdného môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu.