KONTAKTY

PREVÁDZKOVATEĽ
B&Z group s.r.o.
Hutnícka 2
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 47511885
DIČ: 2023944912
IČ DPH: SK2023944912

Označenie registra: Obchodný register Košice I
Číslo zápisu: oddiel Sro, vložka číslo 34289/V

Dispečing
AirTaxi
Letisko Košice
041 75 Košice
Slovensko
airtaxi@air-taxi.sk
+421 940 645 645

Finančný riaditeľ
Ing. Marián Zemen, PhD.
zemen@air-taxi.sk
+421 904 126 641

Obchodný riaditeľ
Ing. Peter Beňuška
benuska@air-taxi.sk
+421 908 101 048