Prijmeme vodičov do našej taxislužby.

Bližšie informácie na telefónnom čísle +421 940 645 645 alebo na e-mailovej adrese airtaxi@air-taxi.sk.