ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

1. Úvodné ustanovenia

a) Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť B&Z group s.r.o., používa súbory cookies (ďalej len „cookies“) a podobné internetové technológie.

b) V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

2. Súbory cookies

a) Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet.

b) Ako používame cookies?

Používaním webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou B&Z group s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies. Ak nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našej webovej stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

c) Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah. Spoločnosť B&Z group s.r.o., nepoužíva údaje získané pomocou cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

d) Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc/pomocník“ každého internetového prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k našej webovej stránke (napríklad počítač, smartfón, tablet), odporúčame prispôsobiť každý webový prehliadač na každom zariadení podľa vašich preferencií cookies.

e) Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. Vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.

3. Podobné internetové technológie

a) IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo priradené počítaču alebo inému zariadeniu s prístupom na internet. Pri prenose dát musí byť známa IP adresa odosielateľa a prijímateľa.

b) Pixel

Pixel je softvérový kód, ktorý umožňuje sledovať správanie používateľov na webovej stránke, na ktorej je pixel umiestnený. Môže ísť o základné sledovanie návštevy webovej stránky alebo o detailné sledovanie činnosti používateľa, napríklad odoslanie formulára a podobne. Pixel môže odoslať zozbierané informácie spoločnosti/prevádzkovateľovi webovej stránky a tretím stranám, napríklad sprostredkovateľovi a poskytovateľovi kódu.

4. Spracované osobné údaje

a) Môžeme spracovávať údaje o tom, ako používate webovú stránku na svojom počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet.

Môžeme spracovávať napríklad:

• údaje o zariadení: typ hardvéru, identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenie zariadenia;
• log: čas a dĺžka návštevy webovej stránky, vyhľadávané údaje a iné informácie uložené v cookies, ktoré identifikujú váš prehliadač;
• lokalizačné údaje: údaje o lokalite získané z rôznych technológií určujúcich polohu, ako GPS, prístupové body Wi-Fi alebo iné snímače, ktoré poskytujú údaje o neďalekom zariadení.

b) Údaje o vás alebo o vašej aktivite môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov v prípadoch, ktoré umožňuje zákon.

c) Spracovanie osobných údajov zahŕňa zbieranie, uchovávanie na dátových nosičoch a úložiskách, triedenie, používanie, ukladanie a vymazávanie osobných údajov automaticky alebo manuálne s cieľom splnenia vyššie uvedených účelov.

5. Podmienky spracovania

a) V súvislosti s cookies zabezpečujúcimi funkcionalitu webovej stránky sa spracovanie údajov ukončí po ukončení návštevy webovej stránky. Cookies ukladajúce preferencie používateľov na doméne počas návštevy alebo na odôvodnene krátke obdobie a spracúvané na základe oprávneného záujmu sa spracovávajú počas 6 mesiacov po ukončení poslednej návštevy používateľa.

b) V prípade využívania cookies na základe súhlasu sa osobné údaje spracovávajú počas obdobia uvedeného vo vyjadrení súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas (pokračovať) udelíte pri navštívení webovej stránky v malom okne umiestnenom v dolnej časti.

6. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť alebo aktualizovať. Novú verziu podmienok zverejní na webovej stránke a budete o nej informovaný.

b) Tieto zásady používania súborov cookies nadobúdajú účinnosť dňom 03. 06. 2019.