1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť B&Z group s.r.o., používa súbory cookies (ďalej len „cookies“) a podobné internetové technológie.
  2. V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
 2. Súbory cookies
  1. Čo sú cookies?
   • Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet).
   • Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet.
  2. Ako používame cookies?
   • Používaním webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou B&Z group s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies. Ak nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našej webovej stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
  3. Prečo používame cookies?
   • Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah. Spoločnosť B&Z group s.r.o., nepoužíva údaje získané pomocou cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.
  4. Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
   • Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc/pomocník“ každého internetového prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k našej webovej stránke (napríklad počítač, smartfón, tablet), odporúčame prispôsobiť každý webový prehliadač na každom zariadení podľa vašich preferencií cookies.
  5. Prečo si ponechať nastavenie cookies?
   • Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. Vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.
 3. Podobné internetové technológie
  1. IP adresa
   • IP adresa je jedinečné číslo priradené počítaču alebo inému zariadeniu s prístupom na internet. Pri prenose dát musí byť známa IP adresa odosielateľa a prijímateľa.
  2. Pixel
   • Pixel je softvérový kód, ktorý umožňuje sledovať správanie používateľov na webovej stránke, na ktorej je pixel umiestnený. Môže ísť o základné sledovanie návštevy webovej stránky alebo o detailné sledovanie činnosti používateľa, napríklad odoslanie formulára a podobne. Pixel môže odoslať zozbierané informácie spoločnosti/prevádzkovateľovi webovej stránky a tretím stranám, napríklad sprostredkovateľovi a poskytovateľovi kódu.
 4. Spracované osobné údaje
  1. Môžeme spracovávať údaje o tom, ako používate webovú stránku na svojom počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet.
   Môžeme spracovávať napríklad:
   • údaje o zariadení: typ hardvéru, identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenie zariadenia;
   • log: čas a dĺžka návštevy webovej stránky, vyhľadávané údaje a iné informácie uložené v cookies, ktoré identifikujú váš prehliadač;
   • lokalizačné údaje: údaje o lokalite získané z rôznych technológií určujúcich polohu, ako GPS, prístupové body Wi-Fi alebo iné snímače, ktoré poskytujú údaje o neďalekom zariadení.
  2. Údaje o vás alebo o vašej aktivite môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov v prípadoch, ktoré umožňuje zákon.
  3. Spracovanie osobných údajov zahŕňa zbieranie, uchovávanie na dátových nosičoch a úložiskách, triedenie, používanie, ukladanie a vymazávanie osobných údajov automaticky alebo manuálne s cieľom splnenia vyššie uvedených účelov.
 5. Podmienky spracovania
  1. V súvislosti s cookies zabezpečujúcimi funkcionalitu webovej stránky sa spracovanie údajov ukončí po ukončení návštevy webovej stránky. Cookies ukladajúce preferencie používateľov na doméne počas návštevy alebo na odôvodnene krátke obdobie a spracúvané na základe oprávneného záujmu sa spracovávajú počas 6 mesiacov po ukončení poslednej návštevy používateľa.
  2. V prípade využívania cookies na základe súhlasu sa osobné údaje spracovávajú počas obdobia uvedeného vo vyjadrení súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas (pokračovať) udelíte pri navštívení webovej stránky v malom okne umiestnenom v dolnej časti.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť alebo aktualizovať.
   Novú verziu podmienok zverejní na webovej stránke a budete o nej informovaný.
  2. Tieto zásady používania súborov cookies nadobúdajú účinnosť dňom 03. 06. 2019.